Innowacyjna GospodarkaDOTACJE NA INNOWACJEUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Miło nam poinformować, że 23 października 2013 roku podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu „System do zautomatyzowanej dystrybucji Treści w formatach cyfrowych w kanałach B2B” w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Okres realizacji: 1.08.2013 r. – 31.07.2015 r.

Wartość projektu: 1 945 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 361 710,00 PLN

Projekt będzie polegał na stworzeniu systemu informatycznego, którego zadaniem będzie automatyzacja procesów dotyczących dostarczania treści do Independent Digital przez licencjodawcę oraz cyfrowej dystrybucji treści w serwisach dystrybutora, zarówno w formie download jak i streaming, poprzez zintegrowanie stworzonego systemu z systemami wybranych partnerów Independent Digital.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe dotyczące opracowania specyfikacji wymagań

Zapytanie Ofertowe dotyczące kampanii informacyjnej

Zapytanie Ofertowe dotyczące usługi programistycznej

Zapytanie Ofertowe dotyczące zakupu serwerów

Zapytanie Ofertowe dotyczące wdrożenia architektury rozwiązania

REGULAMIN